FAWAG S.A. - wagi samochodowe, pomostowe, automatyczne i laboratoryjne

Kontakt

Dział handlowy:
Adam Pochwatka
Kierownik Działu Handlowego
T: +48 81 44-52-920
M: +48 515 030 418
E-mail: adam.pochwatka@fawag.pl

Robert Górniak
Specjalista ds. Sprzedaży produktów indywidualnych
T: +48 81 44-52-921
M: +48 515 030 430
E-mail: robert.gorniak@fawag.pl

Serwis:
T: +48 81 44-52-953
F: +48 81 44-52-927
E-mail: serwis@fawag.pl

Prezes Zarządu
Jerzy Migduła

Sekretariat:
T: +48 81 44-52-901
F: +48 81 44-52-903
E-mail: fawag@fawag.pl

KRS 0000029928 - Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
NIP 712-01-56-530; REGON 430698810;
Kapitał zakładowy: 5 100 000 PLN; Kapitał wpłacony: 5 100 000 PLN