FAWAG S.A. - wagi samochodowe, pomostowe, automatyczne i laboratoryjne

O firmie

O firmie

Lubelskie Fabryki Wag "FAWAG" S.A. są firmą o ponad 135 - letniej tradycji, jednym z najstarszych producentów wag w Europie. Obecnie nasza oferta obejmuje szeroki asortyment wag , będących często składnikami większych systemów komputerowych i znajduje zastosowanie w wielu sektorach gospodarki (handlu, przemyśle, usługach i transporcie). Własne mierniki, terminale oraz programy komputerowe pozwalają dostosować ofertę do indywidualnych wymagań naszych klientów.

W 1999 roku, jako pierwsza firma wagarska, "FAWAG" S.A. wprowadził system zapewnienia jakości ISO 9001, a w 2002 roku, uzyskał certyfikat zgodności z wymaganiami OIML (Międzynarodowej Organizacji Metrologicznej) dla typoszeregu wag TP 1kg - 6000 kg. Obecnie wyroby Lubelskiej Fabryki Wag "FAWAG" S.A. posiadają europejskie zatwierdzenie typu WE. Dbając o wygodę swoich klientów, Lubelskie Fabryki Wag "FAWAG" S.A. od wielu lat posiadają wyspecjalizowaną sieć dilerską i serwisową na terenie całego kraju, która w dalszym ciągu jest rozwijana i udoskonalana.

Dane firmy

Lubelskie Fabryki Wag "FAWAG" S.A.
ul. Łęczyńska 58, 20-954 Lublin

KRS 0000029928 - Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy - KRS
NIP: 712-01-56-530
REGON: 430698810
Kapitał zakładowy: 5 100 000 PLN Kapitał wpłacony: 4 800 000 PLN