NIP nabywcy na paragonie - oprogramowanie

NIP nabywcy na paragonie - oprogramowanie

Od 1 stycznia paragon z NIP nabywcy do kwoty 450 zł brutto stanowi fakturę uproszczoną.

Od 1 stycznia fakturę do sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem można wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon zawiera NIP nabywcy. Paragon z NIP nabywcy do kwoty 450 zł brutto (100 euro) stanowi fakturę uproszczoną.
Sprzedawca ma obowiązek rejestrować faktury uproszczone jako oddzielną pozycję w ewidencji VAT. W tym celu musi dokonać ich wyodrębnienia z raportu okresowego z kasy rejestrującej. Serwisantem Głównym kas fiskalnych firmy Lubelskie Fabryki Wag FAWAG S.A. jest firma Posnet Polska S.A., która bezpłatnie udostępnia program "Posnet POP 1.99" zarówno swoim, jak i użytkownikom firmy Lubelskie Fabryki Wag FAWAG S.A. Program umożliwia wykonanie zestawiania - POP 1.99 i jest dostosowany do kasy Fawag Lite Online.

"Posnet POP 1.99":
  • Na podstawie danych odczytanych z urządzenia fiskalnego (pamięci chronionej) segreguje dokumenty, stanowiące fakturę uproszczoną.
  • Przeznaczony jest dla urządzeń fiskalnych ONLINE. 
  • Dokumenty filtrowane są na dwa sposoby. Wystarczy wpisać konkretny NIP nabywcy oraz określoną kwotę.
  • Dokumenty można następnie wyeksportować do pliku CSV.

Aby pobrać oprogramowanie należy przejść do produktu kasy fiskalnej Fawag Lite Online klikając  TUTAJ . Plik znajduje się w zakładce "Do pobrania" pod nazwą "Posnet POP 1.99"