NIP nabywcy na paragonie - oprogramowanie

NIP nabywcy na paragonie - oprogramowanie

Od 1 stycznia paragon z NIP nabywcy do kwoty 450 zł brutto stanowi fakturę uproszczoną.

Od 1 stycznia fakturę do sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem można wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon zawiera NIP nabywcy. Paragon z NIP nabywcy do kwoty 450 zł brutto (100 euro) stanowi fakturę uproszczoną.
Sprzedawca ma obowiązek rejestrować faktury uproszczone jako oddzielną pozycję w ewidencji VAT. W tym celu musi dokonać ich wyodrębnienia z raportu okresowego z kasy rejestrującej. Firma Posnet Polska S.A. udostępnia bezpłatny program "Posnet POP 1.99" dostosowany do kas firmy Posnet, za pomocą którego można zrobić wymagane zestawiania - POP 1.99. Firma Posnet Polska S.A. jako Serwis Główny kas fiskalnych firmy Lubelskie Fabryki Wag FAWAG S.A., udostępnia bezpłatnie ten program również klientom Lubelskie Fabryki Wag FAWAG S.A.. Program "Posnet POP 1.99" dostosowany jest do kasy Fawag Lite Online. 

"Posnet POP 1.99":
  • Na podstawie danych odczytanych z urządzenia fiskalnego (pamięci chronionej) segreguje dokumenty, stanowiące fakturę uproszczoną.
  • Przeznaczony jest dla urządzeń fiskalnych ONLINE. 
  • Dokumenty filtrowane są na dwa sposoby. Wystarczy wpisać konkretny NIP nabywcy oraz określoną kwotę.
  • Dokumenty można następnie wyeksportować do pliku CSV.

Aby pobrać oprogramowanie należy przejść do produktu kasy fiskalnej Fawag Lite Online klikając  TUTAJ . Plik znajduje się w zakładce "Do pobrania" pod nazwą "Posnet POP 1.99"