Stanowisko załadunkowo - wagowe do worków typu Big-Bag

Stanowisko załadunkowo - wagowe do worków typu Big-Bag

Stanowisko załadunkowe worków big-bag, jest zespołem wagowym przeznaczonym do załadunku worków big-bag zadaną przez operatora masą sypkiego medium. Napełniany worek zawieszony jest na widłach wagowych wyposażonych w cztery przetworniki tensometryczne lub postawiony na podeście wagowym. Zastosowane przetworniki tensometryczne zapewniają stabilny i dokładny odczyt masy zasypywanego worka. Stanowisko wyposażone jest w cyfrowy odczyt wartości masy Rinstrum R420 lub Rinstrum R423. Miernik odczytowy zapewnia możliwość zapamiętywania receptur. Na zamówienie urządzenie może być wyposażone w układ wibracyjny, umożliwiający zagęszczanie medium zasypywanego w Big-Bag, bez konieczności przerywania zasypu (opcje dodatkowe poniżej).

 gwarancja24

Miernik Rinstrum R 420 – Opis

 • Wytrzymała obudowa ABS
 • Wyświetlacz LED – wysokość cyfr 29 mm
 • Stopień ochrony IP-40
 • Złącze szeregowe RS-232 duplex, RS-485
 • Port RinLink - dostęp do wszystkich ustawień i funkcji kalibracji przy pomocy komputera PC
 • Zegar / Kalendarz / RAM
 • 5 Punktów linearyzacji
 • W pełni regulowane ustawienia
 • Proste komunikaty ustawień w j. angielskim “inteligentny” przycisk wł./wył. zasilania z pamięcią

Rinstrum R420 – Funkcje

 • ważenie
 • tarowanie
 • podgląd masy brutto/netto
 • działanie na 20 produktach
 • waga licząca
 • konfigurowalny wydruk

 Waga przeznaczona do materiałów sypkich typu:

- granulaty np. tworzyw sztucznych, przemysłu spożywczego, nawozy sztuczne

- materiały pylące np. produkty mączne, cukier, kawa

- inne materiały np. karma dla zwierząt, nasiona, pestki, wiórki 


 Rodzaje proponowanych rozwiązań:

- Stanowisko załadunku Big-Bag z wagą umieszczoną w podnoszonych ramionach (ważony Big-Bag zawieszony na ramionach wagowych)

Opcje dodatkowe:

- System podnoszenia ramion wagowych
- Podest wibracyjny zagęszczenia medium w worku
- System sterowania układem zasypowym (np. stopniowy układ zasypowy)
- Sygnał końcowy – zakończenie załadunku (osiągnięcie zadanej masy)
- Podest boczny

- Stanowisko załadunku Big-Bag z wagą pomostową (ważony Big-Bag postawiony na pomoście wagowym)

Opcje dodatkowe:

- System sterowania układem zasypowym (np. stopniowy układ zasypowy)
- Sygnał końcowy – zakończenie załadunku (osiągnięcie zadanej masy)
- Podest boczny

Możliwości wykonania:

- Masa pełnego worka [kg]: max 1500
- Ilość zaczepów: dostosowana do uchwytów worka 

Stanowiska dostosowane są do indywidualnych potrzeb klienta. Adaptujemy urządzenie do istniejących linii produkcyjnych, systemów nasypu (np. podajników ślimakowych, taśmociągów itp.)