Ważność oceny zgodności i kolejnych legalizacji wagi w świetle nowego rozporządzenia

Ważność oceny zgodności i kolejnych legalizacji wagi w świetle nowego rozporządzenia

Ile czasu ważna jest ocena zgodności? Jak często należy legalizować wagę? Odpowiedzi na te pytania w ostatnim czasie uległy zmianie. Nowe rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.759) w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych wprowadza zmiany w dotychczasowym czasie kolejnych legalizacji wag. Aby dokładnie odpowiedzieć na pytanie należy sprawdzić kiedy dokonana była ocena zgodności wagi:

1) Pierwsza ponowna legalizacja wagi, której ocena zgodności dokonana była w czasie od 01 maja 2004r. do 07 stycznia 2007r.

Wagi posiadają ważną ocenę zgodności do 31 grudnia roku, w którym mijają 3 lata

Przykład:

Waga z oceną zgodności dokonaną 10 kwietnia 2005r. ma ważną ocenę zgodności do 31 grudnia 2008r.

2) Pierwsza ponowna legalizacja wagi, której ocena zgodności dokonana była w czasie od 07 stycznia 2007r. do 26.04.2019r.

Wagi posiadają ważną ocenę zgodności do 1 grudnia roku, w którym mijają 3 lata

Przykład:

Waga z oceną zgodności dokonaną 10 kwietnia 2011r. ma ważną ocenę zgodności do 1 grudnia 2014r.

3) Pierwsza ponowna legalizacja wagi, której ocena zgodności dokonana była po 26.04.2019r.

Wagi posiadają ważną ocenę zgodności do 1 grudnia roku, w którym mijają 2 lata

Przykład:

Waga z oceną zgodności dokonaną 10 maja 2019r. ma ważną ocenę zgodności do 1 grudnia 2021r.

4) Druga lub kolejna legalizacja ponowna wagi

Wagi posiadają ważną legalizację powtórną przez 25 miesięcy

Przykład:

1) Wagi, w których dokonano świadectwo legalizacji – ważność z dokładnością co do dnia:

Waga, której legalizacja dokonana została 10 maja 2019r. ma ważną legalizację do 10 czerwca 2021r.

2) Wagi, dla których została wydana cecha legalizacji – ważność z dokładnością co do miesiąca:

Waga, której cecha legalizacji dokonana została 10 maja 2019r. ma ważną legalizację do 30 czerwca 2021r.

Więcej informacji o przepisach znajduje się w zakładce „BAZA WIEDZY”

Więcej przykładów ważności legalizacji wag kliknij tutaj.

Akty prawne kliknij tutaj.

Dyrektywy Nowego Podejścia kliknij tutaj.

Definicje i oznaczenia kliknij tutaj.