Komunikat nr 1

INFORMACJA O PIERWSZYM WEZWANIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI LUBELSKIE FABRYKI WAG „FAWAG” S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI LUBELSKIE FABRYKI WAG „FAWAG” S.A. W SPÓŁCE W CELU ICH DEMATERIALIZACJI


Spółka Lubelskie Fabryki Wag „FAWAG” S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: FAWAG) niniejszym informuje akcjonariuszy FAWAG, że skierowała do akcjonariuszy FAWAG pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji FAWAG w celu ich dematerializacji. Wezwanie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 187/2020 z dnia 24.09.2020r.

Jednocześnie FAWAG informuje akcjonariuszy FAWAG, że dokumenty akcji FAWAG należy składać w siedzibie FAWAG, tj. w Lublinie, przy ul. Łęczyńskiej 58.

 

 

Lublin, 24 września 2020 roku

 

W imieniu spółki Lubelskie Fabryki Wag „FAWAG” S.A.:

 

Jerzy Migduła – Prezes Zarządu