20 maja - Światowy Dzień Metrologii

20 maja - Światowy Dzień Metrologii

20 maja obchodzony jest Światowy Dzień Metrologii. W tym dniu w roku 1875 przedstawiciele siedemnastu państw podpisali w Paryżu Konwencję Metryczną. To traktat, który jest fundamentem międzynarodowej współpracy w dziedzinie metrologii.

 
Czy wiesz, że:

- Metrologia to dziedzina nauki zajmująca się pomiarami oraz interpretacją uzyskanych wyników.

 
- W 1790 roku Zgromadzenie Narodowe we Francji chciało, żeby nową jednostką długości była długość wahadła sekundowego czemu sprzeciwiała się w Francuska Akademia Nauk. Za jednostkę miary przyjęto metr, który miał stanowić dziesięciomilionową część długości południka ziemskiego przebiegającego pomiędzy biegunem a równikiem. Po przeprowadzeniu badań zaakceptowano jednostkę miary w metrach, przyjęto również, że wielokrotność i podwielokrotność tej jednostki będzie oparta na układzie dziesiętnym.

 
- Po zakończeniu rewolucji we Francji Francuzi wprowadzili nowy kalendarz, w którym rok składał się z 12 miesięcy po 30 dni oraz dodatkowych 5 dni świątecznych a do roku przestępnego dołożono jeszcze 1 dzień. Ustalono, że miesiąc będzie składał się z trzech dekad po dziesięć dni. Dobę podzielono na dziesięć godzin po 100 minut a każdą minutę na 100 sekund. Jednak ten kalendarza nie utrzymał się zbyt długo i od 1 stycznia 1806 roku nastąpił powrót do kalendarza gregoriańskiego.

 
- 20 maja 1875 roku 17 państw podpisało Konwencję Metryczną (znowelizowaną w 1921 roku) zapewniającą jednolitość miar na całym świecie przez rozpowszechnianie i doskonalenie systemu metrycznego. Powołano również Międzynarodowe Biuro Miar i Wag. Do konwencji Polska przystąpiła 12 maja 1925 roku.

 
- Główny Urząd Miar powstał 1 kwietnia  1919r.

 
- Jednymi z pierwszych wag, znanych już w starożytności, były wagi szalkowe. W 1945 roku szwajcarski wynalazca dr Erhard Mettler skonstruował pierwszą wagę jednoszalkową. Waga w starożytnej Grecji miała wiele znaczeń. Oznaczała między innymi bezstronność w osądach, wagę cudzego grzechu oraz w wypadku sądzenia dwóch osób kto jest winny. Szala przechylała się po stronie winnego co świadczyło o jego większej winie w danym występku.


- Pierwszych suwmiarek używano już w XVII wieku. W roku 1790 w Anglii, wykonano pierwszą suwmiarkę z tzw. noniuszem. Wykonywano je wówczas z drewna, a te dla bardziej wymagających z mosiądzu. Dzisiejszą suwmiarką nazywamy przyrząd pomiarowy z noniuszem, przystosowany do pomiaru wymiarów zewnętrznych i wewnętrznych, a gdy ma wysuwkę głębokościomierza, to również do pomiaru głębokości.


- Pierwszy termometr, który jest odmienny od dzisiejszych termometrów wynalazł w 210 roku p.n.e. grecki pisarz i mechanik – Filon z Bizancjum. Pierwszy precyzyjny termometr powstał w XVIII w., stworzony przez Gabriela Fahrenheita.