ZOT Monitor Lite

ZOT Monitor Lite

Aplikacja komputerowa ZOT Monitor Lite przeznaczona jest na komputery klasy PC działające pod systemem Windows. Umożliwia komunikację z wagami firmy FAWAG. Aplikacja pozwala na rejestrację ważeń a wynik pomiarów wraz z datą zapisuje do pliku tekstowego.

W celu pobrania aplikacji należy kliknąć w przycisk poniżej i postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi podczas instalacji.

ZOT Monitor Lite - Funkcje


Aplikacja ZOT Monitor Lite umożliwia:
Wskazanie bieżącej masy produktu
Tarowanie i zerowanie wagi
Automatyczny zapis pomiaru
Raportowanie pomiarów
Wydruk raportu z pomiarami
Emulacja klawiatury do rejestracji pomiarów w aplikacji zewnętrznej
Wskazania kontrolne tolerancji ważonego produktu
Zapis pomiaru po wciśnięciu przycisku na mierniku lub aplikacji ZOTMonitorLite